Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Đồng Tháp 2021

Đáp án đề thi vào 10 môn Anh tỉnh Đồng Tháp năm 2021 - 2022 và tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Đồng Tháp môn Anh các năm trước.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2021 từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp năm học 2021 - 2022 kèm đáp án chi tiết bên dưới. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp 2021

Đáp án mã đề 132

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1C9B17C25D
2B10A18A26C
3A11B19C27D
4B12A20D28D
5B13B21B29D
6D14D22B30A
7C15A23C31C
8A16D24B32C

SETION B.

1. I suggest going to the seaside this summer.

2. It is believed that the Coivd- 19 pandemic will end soon.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Đồng Tháp sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh chính thức tỉnh Đồng Tháp năm học 2021-2022 sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 08/06/2021.

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp 2021 mã đề 132 trang 1
Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp 2021 mã đề 132 trang 2

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp 2021 mã đề 132 trang 3

Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với đề thi tuyển sinh lớp 10 các năm trước nhé:

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 Đồng Tháp môn Anh các năm trước

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Đồng Tháp năm 2020

Question 5: 

A. loved

B. wanted

C. cleaned

D. played

Question 25: The question was very hard so only good students could answer it.

A. strange

B. easy

C. new

D. difficult

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi Anh vào 10 Đồng Tháp 2020

Đề thi vào 10 môn Anh Đồng Tháp năm 2019

Question 1: If we go on wasting water, there will be a shortage of fresh water in the future

A. using

B. saving

C. doing

D. losing

Question 2: Many people are destroving large areas of tropical rainforests

A. raising

B. protecting

C. eating

D. darnaging

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Xem thêm thông tin kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Đồng Tháp

Trên đây là toàn bộ nội dung của đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2021 và các năm trước, kèm một số thông tin về kỳ thi vào lớp 10 được Đọc Tài Liệu chia sẻ nhằm giúp các em nắm được các thông tin về kỳ thi này.

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM