Culture Unit 3 lớp 7 Friends plus

Xuất bản: 11/11/2022 - Tác giả:

Culture Unit 3 lớp 7 Friends plus : Thanksgiving với hướng dẫn giải và trả lời các câu hỏi bài tập tiếng Anh trang 42 SGK tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Unit 3 The past phần Culture : Thanksgiving trang 42 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Friends plus giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức phục vụ bài học trước khi đến lớp.

Giải bài tập Culture Unit 3 lớp 7 Friends plus

Gợi ý trả lời các câu hỏi bài tập trang 42 tiếng Anh lớp 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo)

Câu 1 trang 42 Tiếng Anh 7 Friends plus

Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions.

Câu 1 trang 42 Tiếng Anh 7 Friends plus

1. What is happening in picture A? What are people eating? (Điều gì đang xảy ra trong bức tranh A? Mọi người đang ăn gì?)

2. When did the event in picture B take place? (Sự kiện trong hình B diễn ra khi nào?)

a. 1500

b. 1621

c. 1756

Trả lời:

1. People in picture A are celebrating thanksgiving day. They are eating turkey, corn, potatoes and pumpkin pie.

(Những người trong hình A đang tổ chức ngày lễ Tạ ơn. Họ đang ăn gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô)

2. The event in picture B take place in 1621. (Sự kiện trong hình B diễn ra năm 1621)

Câu 2 trang 42 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read and listen to the text and check your answers to exercise 1 (Đọc và nghe văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 1)

Trả lời:

Học sinh tự thực hiện.

Dịch nghĩa văn bản:

Ngày lễ Tạ ơn

Người Mỹ kỷ niệm ngày lễ Tạ ơn vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư của tháng Mười Một. Các gia đình gặp nhau trong một bữa ăn đặc biệt bao gồm gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô, một món tráng miệng phổ biến. Sau đó, các gia đình sinh hoạt cùng nhau hoặc xem TV.

Lễ hội Lễ tạ ơn kỷ niệm vụ thu hoạch đầu tiên của Người hành hương - một nhóm người định cư theo tôn giáo. Vào tháng 9 năm 1620, họ rời nước Anh đến Mỹ trên một con tàu - chiếc Mayflower. Mùa đông năm đó, khi họ đến, họ rất lạnh và không có đủ thức ăn. Vì vậy, một nửa trong số họ đã chết. Một nhà lãnh đạo người Mỹ bản địa, Squanto, đã đến thăm những người định cư. Người dân của ông đã chỉ cho những người định cư cách trồng ngô và rau cũng như cách săn bắn động vật để làm thức ăn.

Vào mùa thu năm 1621, sau một vụ mùa bội thu, những người Hành hương đã tổ chức một buổi lễ lớn để tạ ơn Chúa. Họ mời những người Mỹ bản địa. Trong ba ngày, họ đã ăn cùng nhau. Ngoài ra, họ chơi trò chơi, hát và nhảy múa. Đó là sự khởi đầu của một truyền thống lâu đời.

Câu 3 trang 42 Tiếng Anh 7 Friends plus

Read the text again and answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. What do people eat on Thanksgiving Day? (Mọi người ăn gì vào ngày Lễ Tạ ơn?)

2. Where did the Pilgrims arrive in 1620? (Những người hành hương đến đâu vào năm 1620?)

3. Why did many settlers die in the first winter? (Tại sao nhiều người định cư chết trong mùa đông đầu tiên?)

4. How did they learn to grow food? (Họ đã học cách trồng thực phẩm như thế nào?)

5. Who went to the first Thanksgiving meal? (Ai đã đến bữa ăn đầu tiên trong Lễ Tạ ơn?)

Trả lời:

1. They eat a special meal including turkey, corn, potatoes and pumpkin pie a popular dessert.

(Họ ăn một bữa ăn đặc biệt bao gồm gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô một món tráng miệng phổ biến.)

2. In 1620, the Pilgrims arrived in America.

(Năm 1620, những người hành hương đã đến Mỹ.)

3. Because they were very cold and didn't have enough food.

(Bởi vì họ đã rất lạnh và không đủ thức ăn.)

4. A Native American leader, Squanto, visited the settlers. His people showed the settlers how to grow corn and vegetables and how to hunt animas for food.

(Một thủ lĩnh người Mỹ bản địa, Squanto, đã đến thăm những người định cư. Người dân của ông đã chỉ cho những người định cư cách trồng ngô và rau cũng như cách săn bắn động vật để làm thức ăn.)

5. Native Americans went to the first Thanksgiving meal.

(Người Mỹ bản địa đã tới bữa ăn đầu tiên trong lễ Tạ ơn.)

Câu 4 trang 42 Tiếng Anh 7 Friends plus

Choose a festival in your hometown / city. Then ask and answer the questions with your partner. (Chọn một lễ hội ở quê hương / thành phố của bạn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với đối tác của bạn.)

1. When is the festival? (Lễ hội diễn ra khi nào?)

2. Where is it? (Nó ở đâu?)

3. What do people celebrate? (Mọi người kỷ niệm điều gì?)

4. How do they celebrate it? (Họ kỷ niệm nó như thế nào?)

5. Do people have special food? (Mọi người có thức ăn đặc biệt không?)

6. Do they do special activities? (Họ có thực hiện các hoạt động đặc biệt không?)

Gợi ý trả lời:

A: When is the festival?
B: The festival is in the end of January or the begining of February.
A: Where is it?
B: It is held in several Asian countries.
A: What do people celebrate?
B: The event is held to say goodbye to the old year and welcome the new year.
A: How do they celebrate it?
B: Vietnamese people often celebrate the New Year in the first 3 days of the first lunar month. On this occasion, people often worship their ancestors and visit each other.
A: Do people have special food?
B: Yes, they do. Special food on Tet holiday is "Chưng" cake.
A: Do they do special activities?
B: Yes, they do. Special activities on Tet holiday are giving and receiving lucky money.

Câu 5 trang 42 Tiếng Anh 7 Friends plus

Write a short description (35 - 50 words) of a festival in Viet Nam. Use your answers in exercise 4 to help you. (Viết một đoạn văn miêu tả ngắn (35 - 50 từ) về một lễ hội ở Việt Nam. Sử dụng các câu trả lời của bạn trong bài tập 4 để giúp bạn.)

Trả lời:

1. To many Vietnamese, Tet holiday has to be one of the most important celebrations throughout the year that contains both important cultural and spiritual values. Tet is usually about at the end of January and the begining of February each year. The meaning of Tet is ending old year and welcome a new year. The festival always fascinates people with tons of exciting activities such as decorating houses, cooking "Chưng" cake - the special food in Tet holiday. Tet is also the time for family reunion, when people are off from work and can vist relatives, friends and colleagues frequently. Additionally, this is also the occasion for people to show gratitude to their ancestors as well as wish kids good fortune by giving them lucky money. For me, Tet is a really terrific holiday for the Vietnamese to relax, have fun and practice traditional customs as well.

2. The Hung King Temple Festival is on the 10th day of the third lunar March in Phu Tho Province to celebrate the Hung King’s death. A procession starts at the foot of the mountain, and stops at every small temple before reaching the High Temple. Here, pilgrims offer prayers and incense to their ancestors. The foods include rice cakes and five fruits. There are a wide range of folk games including bamboo swings, rice cooking competitions, etc.

3. The Mid-Autumn Festival is one of the most important traditional holidays in Vietnam. The Mid-Autumn Festival is celebrated not only in Vietnam but also in some other parts of Asia. Every year, it is on 15th August of the lunar calendar, when the full moon shines at night. In Vietnam, the Mid-Autumn festival is mainly an occasion for the kids to celebrate and enjoy the best time of the year. Parents often buy star-shaped lanterns for their kids, and there are also some special events such as lantern parades and lion dancing for them on this day.

Dịch nghĩa:

1. Đối với nhiều người Việt Nam, Tết là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, chứa đựng cả giá trị văn hóa và tinh thần quan trọng. Tết thường vào khoảng cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai hàng năm. Ý nghĩa của Tết là kết thúc năm cũ và đón một năm mới. Lễ hội luôn cuốn hút mọi người với hàng loạt hoạt động sôi nổi như trang trí nhà cửa, nấu bánh chưng - món ăn đặc sản trong ngày Tết. Tết cũng là lúc để sum họp gia đình, khi mọi người được nghỉ làm và thường xuyên gặp gỡ người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Ngoài ra, đây cũng là dịp để mọi người thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên cũng như cầu chúc cho những đứa trẻ may mắn bằng cách lì xì cho họ. Đối với tôi, Tết là một kỳ nghỉ thực sự tuyệt vời để người Việt Nam được thư giãn, vui chơi và thực hiện các phong tục truyền thống.

2. Lễ hội Đền Hùng vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại tỉnh Phú Thọ để kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Một đoàn rước bắt đầu ở chân núi, và dừng lại ở mọi ngôi đền nhỏ trước khi đến Đền Cao. Tại đây, khách hành hương dâng lễ cầu nguyện và thắp hương cho tổ tiên. Thức ăn gồm có bánh đa và ngũ quả. Có rất nhiều trò chơi dân gian bao gồm đu tre, thi nấu cơm,....

3. Tết Trung thu là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất ở Việt Nam. Tết Trung thu không chỉ được tổ chức ở Việt Nam mà còn ở một số nơi khác trên châu Á. Hàng năm, vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, khi trăng tròn chiếu vào ban đêm. Ở Việt Nam, Tết Trung thu chủ yếu là dịp để các bạn nhỏ vui chơi và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất trong năm. Các bậc cha mẹ thường mua đèn lồng hình ngôi sao cho con cái của họ, và cũng có một số sự kiện đặc biệt như diễu hành đèn lồng và múa lân cho các em vào ngày này.

Bài tập khác cùng Unit

-/-

Các bạn vừa tham khảo toàn bộ nội dung giải tiếng Anh 7 Friends plus phần Culture Unit 3 The past của bộ sách tiếng Anh 7 Friends plus (Chân trời sáng tạo) do Đọc Tài Liệu biên soạn, tổng hợp. Các em có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM