Bài 5: Màu sắc trăm miền

Soạn bài Hội Lồng Tồng lớp 7

Soạn bài Hội Lồng Tồng lớp 7

Soạn bài Chuyện cơm hến ngắn nhất cho tới đầy đủ hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 111 - 116 SGK Ngữ văn 7 tập 1, Kết nối tri thức

Soạn bài chuyện cơm hến lớp 7

Soạn bài chuyện cơm hến lớp 7

Soạn bài Chuyện cơm hến ngắn nhất cho tới đầy đủ hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 111 - 116 SGK Ngữ văn 7 tập 1, Kết nối tri thức

Lượn, tiếng nói của tình yêu, tiếng lòng của ngày hội xuân...

Lượn, tiếng nói của tình yêu, tiếng lòng của ngày hội xuân...

Gợi ý trả lời: Lượn, tiếng nói của tình yêu, tiếng lòng của ngày hội xuân, lành mạnh, trong sáng, đầy sức sống, vang vọng sôi nổi mà êm đềm dưới trời xuân Việt Bắc. Em cảm nhận như thế nào về thái độ đánh giá của người viết qua câu văn trên? - trang 120 SGK Ngữ văn 7 tập 1 Kết nối tri thức.