Bài 10: Trang sách và cuộc sống

Tưởng tượng em là một nhà phê bình, hãy viết đoạn văn

Tưởng tượng em là một nhà phê bình, hãy viết đoạn văn

Tưởng tượng em là một nhà phê bình, hãy viết đoạn văn (khoảng 6-8 câu) nêu ý kiến của em về một tác phẩm văn học về đề tài tuổi thơ hoặc quê hương, đất nước mà em đã đọc. - Viết kết nối với đọc trang 106 SGK Ngữ văn 7 tập 2 sách Kết nối tri thức