Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 20: Mạch dao động

12

Hướng dẫn làm bài 20: mạch dao động

Bài 8 trang 107 sgk Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài 8 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12: Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động biết ...

Bài 7 trang 107 sgk Vật Lí 12

Trả lời câu hỏi bài tập 7 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Sự thay đổi chu kì của dao động điện từ khi tăng số vòng dây của cuộn cảm.

Bài 6 trang 107 SGK Vật lí 12

Trả lời câu hỏi bài 6 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào ...

Bài 5 trang 107 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập 5 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Định nghĩa năng lượng điện từ.

Bài 4 trang 107 sgk Vật lí 12

Đáp án trả lời câu hỏi bài 4 trang 107 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12 : Định nghĩa dao động điện từ tự do.

Bài 3 trang 107 SGK Vật lí 12

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao động riêng của mạch dao động.

Bài 2 trang 107 sgk Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 107 sách giáo khoa Vật lí lớp 12 : định luật biến thiên điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện ...

Bài 1 trang 107 sgk Vật lí 12

Trả lời câu hỏi bài tập 1 trang 107 sách giáo khoa Vật Lí lớp 12 : Định nghĩa mạch dao động.
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu