Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 4 trang 107 sgk Vật lí 12

Đáp án trả lời câu hỏi bài 4 trang 107 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12 : Định nghĩa dao động điện từ tự do.

Câu hỏi:

Dao động điện từ tự do là gì?

Trả lời câu hỏi bài tập 4 trang 107 sgk Vật lí lớp 12

  Sự biến thiên điều hòa theo thời gian của điện tích q của bản tụ điện và cường độ dòng điện i (hoặc cường độ điện trường và cảm ứng từ) trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ. Nếu không có tác động điện hoặc từ với bên ngoài, thì dao động điện từ này gọi là dao động tự do.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 4 trang 107 sgk Vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
15/08/2018    00:04 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu