Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Câu hỏi C4 trang 8 sgk Vật lí 9

Trả lời câu hỏi bài C4 trang 8 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Câu hỏi:

Đặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải:

Hệ thức định luật Ôm: Hướng dẫn giải bài C4 trang 8 sgk vật lý lớp 9

Đáp án câu hỏi C4 trang 8 sgk Vật lí lớp 9

Ta có:

Đáp án bài C4 trang 8 sgk vật lý lớp 9

Dòng điện chạy qua dây dẫn thứ nhất có cường độ lớn hơn và lớn hơn ba lần.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    22:36 PM
20/07/2018    22:36 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top