Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Câu hỏi C1 trang 7 sgk Vật lí 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C1 trang 7 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 :

Câu hỏi:

Tính thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.

Đáp án câu hỏi bài C1 trang 7 sgk Vật lí lớp 9

- Bảng 1: Tùy thuộc vào thí nghiệm. Dưới đây là bảng số liệu để các em tham khảo:

Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A)
1 0 0
2 1,5 0,3
3 3,0 0,6
4 4,5 0,9
5 6,0 1,2

Đáp án bài C1 trang 7 sgk vật lý lớp 9

- Bảng 2: 

Lần đo Hiệu điện thế (V) Cường độ dòng điện (A)
1 2,0 0,1
2 2,5 0,125
3 4,0 0,2
4 5,0 0,25
5 6,0 0,3

Đáp án bài C1 trang 7 sgk vật lý lớp 9 phần 1

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    16:15 PM
20/07/2018    16:15 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top