Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Câu hỏi C2 trang 7 sgk Vật lí 9

Trả lời câu hỏi bài tập C2 trang 7 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Nhận xét giá trị của thương số U/I đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau

Câu hỏi:

Nhận xét giá trị của thương số 
đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau

» Xem thêm: Đáp án câu hỏi C3 trang 8 SGK Lí 9

Đáp án câu hỏi C2 trang 7 sgk Vật lí lớp 9

Giá trị của thương số  đối với mỗi dây dẫn là như nhau. Đối với hai dây dẫn khác nhau thì giá trị thương số  là khác nhau.

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm hướng dẫn giải các bài tập Vật Lí lớp 9 đầy đủ các dạng bài cơ bản và nâng cao tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    18:20 PM
20/07/2018    18:20 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top