Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Câu hỏi C3 trang 8 SGK Vật lí 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập C3 trang 8 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn ...

Câu hỏi:

Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.

Hướng dẫn giải:

Hệ thức định luật Ôm: 

Đáp án câu hỏi C3 trang 8 sgk Vật lí lớp 9

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn:

U = I.R = 0,5.12 = 6 V.

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    20:29 PM
20/07/2018    20:29 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top