Bài 131 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Bài 131 trang 50 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 131 trang 50 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 131 trang 50 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 bài 15 chương 1 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 131 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

a) Tích của hai số tự nhiên bằng \(42\). Tìm mỗi số.

b) Tích của hai số tự nhiên \(a\)\(b\) bằng \(30\). Tìm \(a\)\(b\), biết rằng \(a < b\).

» Bài tập trước: Bài 130 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 131 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Ta phân tích số \(42\)\(30\) ra thừa số nguyên tố, tìm ước của mỗi số. Từ đó ta tìm đước các cặp số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 131 trang 50 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Cách 1

a)  Các ước của 42 là: \(Ư(42) = \left\{1, \, 2, \, 3, \, 6, \, 7, \, 14, \, 21, \, 42\right\}\).

Do đó \(a; \, b\) có thể nhận các giá trị sau:

\(a\) \(1\) \(2\) \(3\) \(6\) \(7\) \(14\) \(21\) \(42\)
\(b\) \(42\) \(21\) \(14\) \(7\) \(6\) \(3\) \(2\) \(1\)

b) Ta có, các ước của \(30\) là: \(Ư(30) = \left\{1, \, 2, \, 3, \, 5, \, 6, \, 10, \, 15, \, 30\right\}\).

Làm tương tự như phần a) nhưng ở đây \(a < b\) nên:

\(a\) \(1\) \(2\) \(3\) \(5\)
\(b\) \(30\) \(15\) \(10\) \(6\)

Ví dụ nếu \(a = 6\) thì \(b = 5\) không thỏa mãn điều kiện \(a < b\).

Cách 2

a) Giả sử hai số tự nhiên cần tìm là \(a,b\)

Theo giả thiết tích của hai số tự nhiên bằng \(42\) nên ta có: \(42 = a . b\).

Điều này có nghĩa là \(a\)\(b\) là ước của \(42\). (Ở bài toán này vai trò của \(a\)\(b\) tương đương nhau)

Ước của \(42\) là: \(1;2;3;6;7;14;21;42\)

+) Nếu \(a = 1\) thì \(b = 42\).

+) Nếu \(a = 2\) thì \(b = 21\).

+) Nếu \(a = 3\) thì \(b = 14\).

+) Nếu \(a = 6\) thì \(b = 7\).

+) Nếu \(a = 42\) thì \(b = 1\).

+) Nếu \(a = 21\) thì \(b = 2\).

+) Nếu \(a = 14\) thì \(b = 3\).

+) Nếu \(a = 7\) thì \(b = 6\).

Vậy các cặp số tự nhiên có tích bằng \(42\) là: \(1\)\(42\);  \(2\)\(21\);  \(3\)\(14\);  \(6\)\(7\).

b) Theo giả thiết tích của hai số tự nhiên \(a\)\(b\) bằng \(30\) nên ta có: \(30= a . b\).

Điều này có nghĩa là \(a\)\(b\) là ước của \(30\); và \(a

Ước của \(30\) là: \(1;2;3;5;6;10;15;30\)

Do \(a nên ta có:

+) \(a = 1, b = 30\)

+) \(a = 2, b = 15\);

+) \(a = 3, b = 10\);

+) \(a = 5, b = 6\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 132 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 131 trang 50 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top