Tôi đi học

Tôi đi học
Năm sáng tác:1941
Tác giả:Thanh Tịnh
Hoàn cảnh sáng tác:
Văn bản “Tôi đi học” là truyện ngắn xuất sắc của Thanh Tịnh, in trong tập “Quê mẹ” kể lại kỷ niệm trong sáng của tuổi học trò trong ngày tựu trường đầu tiên hết sức chân thực, tinh tế qua dòng hồi ức của nhà văn.