Unit 1 lớp 10 Explore New Worlds 1E Write a personal description

Xuất bản: 10/11/2022 - Cập nhật: 11/11/2022 - Tác giả:

Unit 1 lớp 10 Explore New Worlds 1E Write a personal description trang 12, 13 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 1 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 1E Write a personal description - Unit 1: People thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 1 lớp 10 Explore New Worlds 1E Write a personal description

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 12, 13 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

Communication

A: Read the ad for college jobs. Answer the questions (Đọc các bảng quảng cáo. Trả lời câu hỏi)

Gợi ý đáp án:

1. They are available in July and August

2. It is for students

3, They are summer school assistants, waiters at a pizza restaurant and cashiers in a supermarket

Tạm dịch

1. Chúng có sẵn vào tháng 7 và tháng 8

2. Nó dành cho  sinh viên

3, Họ là trợ lý học hè, bồi bàn tại nhà hàng pizza và thu ngân trong siêu thị

B: Work with a partner. Which adjectives describe three jobs? Use words from the unit or those you know. (Làm việc cùng bạn. Những tính từ nào mô tả ba công việc? Sử dụng các từ của bài họchoặc những người bạn biết.)

Gợi ý đáp án:

These jobs are interesting and suitable for students

C: Which summer job is good for you? Why? Tell your partner? (Công việc mùa hè nào phù hợp với bạn? Tại sao? Nói với bạn cùng nhóm)

Gợi ý đáp án:

Summer school assistant is good for me because it is interesting and I like children

Tạm dịch

Trợ lý học hè rất tốt cho tôi vì nó thú vị và tôi thích trẻ con

D: Read about three students in Toronto, Canada. Complete the notes in this table. (Đọc về ba học sinh ở Toronto, Canada. Hoàn thành những ghi chú ở bảng sau)

Gợi ý đáp án:

NameAgeHome countryType of student
Tanya20AustraliaA business student
Mateo23ColombiaEnglish teaching student
Aya20SingaporeTourism

Tạm dịch

Tanya

Xin chào, tên của tớ là Tanya và tớ 20 tuổi. Tớ đến từ Úc, nhưng tớ đang ở Toronto. Tớ là học sinh kinh tế.

Mateo

Xin chào, tớ là Mateo Gomez và tớ 23 tuổi. Tớ đến từ Colombia. Ở Bogota, tớ là giáo viên, nhưng năm nay tớ là giáo viên ở Toronto. Tớ học tiếng Anh bởi vò tớ muốn học để dạy tiếng Anh ở nhà.

Aya

Tên của tớ là Aya. Hầu hết gia đình tớ là người Nhật, nhưng  tớ đến từ Singapore. Tớ 20 tuổi và tớ là học sinh du lịch.

Writing: 1E Write a personal description

F: Compare the sentences. Then complete the rules with and,but or or. (So sánh các câu sau. Sau đó hoàn thành cách dùng với and, but hoặc or)

Gợi ý đáp án:

1- and

2- or

3- but

G: Underline and and but in the personal in D. (Gạch chân 2 từ “and” và “but” trong phần thông tin cá nhân ở bài D.)

Gợi ý đáp án:

Tanya: and, but

Mateo: and, but

Aya: but, and

H: Connect the sentences with and, but or or. (Nối các câu với and, but hoặc or)

Gợi ý đáp án:

1. Angeline is from Brazil and she’s 18 years old

2. Asef is a student in England and he’s from Jordan

3. I’m 35 years old and I’m a photographer

4. My mother is Spanish but my father isn’t

5. We can go to college or take a gap year

Tạm dịch

1. Angeline đến từ Brazil và cô ấy 18 tuổi

2. Asef là một sinh viên ở Anh và anh ấy đến từ Jordan

3. Tôi 35 tuổi và tôi là một nhiếp ảnh gia

4. Mẹ tôi là người Tây Ban Nha nhưng bố tôi thì không

5. Chúng ta có thể học đại học hoặc nghỉ một năm.

GOAL CHECK: 1E Write a personal description

Câu hỏi: Write three personal descriptions (120-150 words in total) about yourself, a friend or a family member, and a famous person. In each description, write about one’:(Viết ba mô tả cá nhân (tổng cộng 120-150 từ) về bản thân bạn, một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình và một người nổi tiếng. Trong mỗi mô tả, hãy viết về một người:)

name (tên)

country (quốc gia)

age (tuổi)

occupation (nghề nghiệp)

Include other interesting information. Then share your descriptions in small group. (Sau đó, chia sẻ mô tả của em trong nhóm nhỏ.)

Gợi ý đáp án:

My name is Linh. I’m 15 years old.  I’m from Ha Noi. I’m an active person and I am good at English. In the free time, I usually listen to English musics. I love going for a walk and meeting my friends. I am interested in social activities, especially environmental protection projects.

Tạm dịch

Tôi tên là Linh. Tôi 15 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Tôi là một người năng động và tôi giỏi tiếng Anh. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghe nhạc tiếng Anh. Tôi thích đi dạo và gặp gỡ bạn bè của mình. Tôi cũng quan tâm đến các hoạt động xã hội, đặc biệt là các dự án bảo vệ môi trường.

Xem thêm các phần giải bài tập của UNIT 1:

- Kết thúc nội dung Unit 1 lớp 10 Explore New Worlds 1E Write a personal description - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 1 People - 1E Write a personal description của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM