Unit 12 lớp 10 12D Plan how to raise money

Xuất bản: 18/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 12 lớp 10 12D Plan how to raise money trang 142, 143 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 12 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 12D Plan how to raise money - Unit 12: Decisions thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 12 lớp 10 12D Plan how to raise money

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 142, 143 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

A. A charity is an organization that raises money to help people, animals, or the enviroment. Look at the logos for three charities and discuss the questions (Tổ chức từ thiện là một tổ chức gây quỹ để giúp đỡ mọi người, động vật hoặc môi trường. Nhìn vào biểu tượng của ba tổ chức từ thiện và thảo luận về các câu hỏi).

1. Do you know these charities? What do they do? (Em có biết những tổ chức từ thiện này không? Họ làm những gì?)

2. How do charities raise money? (Làm thế nào để các tổ chức từ thiện gây quỹ?)

Gợi ý đáp án:

1. a. American Red Cross (Hội chữ thập đỏ Mỹ)

- Help families and communities recover from disasters

- Blood donation processes, requirements, hosting opportunities and more

- Deliver aid and support programs around the world

- Help service members, veterans and their families

b. World Wide Fund For Nature (Tổ chức Quốc tế về bảo tồn Thiên nhiên)

- Help local communities conserve the natural resources they depend upon

- Transform markets and policies toward sustainability

- Protect and restore species and their habitats

c. Unicef - United Nations International Children’s Emergency Fund (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc)

- Save children’s lives and defend their rights

- Help children fulfil their potential, from early childhood through adolescence.

2. I think charities raise money by two ways Donations and trading

Tạm dịch

1. a. Hội chữ thập đỏ Mỹ

- Giúp các gia đình và cộng đồng phục hồi sau thảm họa

- Quy trình hiến máu, yêu cầu, cơ hội tổ chức và hơn thế nữa

- Cung cấp các chương trình viện trợ và hỗ trợ trên khắp thế giới

- Giúp đỡ các thành viên dịch vụ, cựu chiến binh và gia đình của họ

b. Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên

- Giúp cộng đồng địa phương bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà họ phụ thuộc vào

- Chuyển đổi thị trường và chính sách theo hướng bền vững

- Bảo vệ và phục hồi các loài và môi trường sống của chúng

c. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

- Cứu sống trẻ em và bảo vệ quyền lợi của chúng

- Giúp trẻ phát huy hết tiềm năng của mình, từ thời thơ ấu cho đến tuổi vị thành niên.

2. Tôi nghĩ các tổ chức từ thiện gây quỹ bằng hai cách Quyên góp và giao dịch

B. MY WORLD. What charities are importants in your country? What do they do? (Tổ chức từ thiện nào quan trọng ở đất nước của bạn? Họ làm gì?)

Gợi ý đáp án:

- Important charities in Việt Nam are Viet Nam Red Cross Society (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), Operation Smile (Tổ chức phẫu thuật nụ cười), Saigon Children’s Charity CIO (Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn), …

C. Read the first paragraph of the article. Check (✓) two sentences that are true about crowdfunding (Đọc đoạn đầu tiên của bài báo. Đánh dấu vào (✓) hai câu đúng về huy động vốn từ cộng đồng)

Gợi ý đáp án:

✓ 1. A lot of people give money online. (Rất nhiều người cho tiền trực tuyến.)

2. It’s only for people who want to start a business. (Nó chỉ dành cho những người muốn khởi nghiệp.)

✓ 3. It can help musicians who want to make an album. (Nó có thể giúp các nhạc sĩ muốn tạo một album.)

4. It’s not very useful for charities. (Nó không hữu ích cho các tổ chức từ thiện.)

Tạm dịch đoạn đầu tiên bài báo

“Huy động vốn từ cộng đồng” là một cách huy động tiền từ một số lượng lớn người trên mạng. Khi huy động vốn từ cộng đồng bắt đầu, ít được các doanh nghiệp mới sử dụng. Ngày nay, mọi người sử dụng nó vì những lý do khác nhau. Các nhạc sĩ muốn thực hiện một album có thể yêu cầu người hâm mộ cho tiền, một nhiếp ảnh gia có thể nhận tiền cho một cuốn sách mới và các loại hình tổ chức từ thiện khác nhau gây quỹ theo cách này. Dưới đây là những ví dụ về cách huy động vốn từ cộng đồng đã tạo ra sự khác biệt thực sự trên thế giới.

D. Read the rest of the article. What do these numbers refer to? (Đọc phần còn lại của bài báo. Các con số này muốn nói lên điều gì?)

Gợi ý đáp án:

- $125.000 => the amount of money Sonam Wangchuk raised on a crowdfunding site to build an “ice stupa”.

- 65 feet => the heigh of the ice stupa.

- 7,700 square miles => the size of rainforest that the organization “Size of Wales” saved.

Tạm dịch 2 đoạn còn lại bài báo.

Mang nước đến

Sonam Wangchuk, một kỹ sư, đã huy động được 125.000 đô la trên một trang web huy động vốn cộng đồng để xây dựng một “bảo tháp băng”. Ở những phần cao hơn của dãy Himalaya, các sông băng đang biến mất, vì vậy người dân địa phương ít tưới nước hơn vào mùa xuân cho cây trồng. Sonam đã phát minh ra một cách để đưa nước lên dãy Himalaya vào mùa đông từ những vùng thấp hơn của dãy núi. Khi nước chảy ra khỏi đường ống, nó đóng băng và trở thành bảo tháp băng cao 65 foot. Sau đó, vào mùa xuân, bảo tháp tan chảy và người dân có nước tưới cho các cánh đồng của họ.

Cứu rừng nhiệt đới

Tổ chức “Size of Wales” muốn cứu các khu rừng nhiệt đới vì chúng đang biến mất. Tổ chức này đã cứu được 7.700 dặm vuông rừng nhiệt đới (cùng diện tích với đất nước Wales). Huy động vốn từ cộng đồng rất quan trọng đối với tổ chức vì mọi người cho tiền, nhưng nó cũng một cách hay để khiến mọi người nghĩ về biến đổi khí hậu. Vì vậy, nếu bạn muốn quyên góp tiền cho một tổ chức từ thiện, hãy truy cập trang web huy động vốn cộng đồng - hoặc nếu bạn muốn gây quỹ từ thiện, tại sao không thử huy động vốn cộng đồng cho chính mình?

E. Complete the table. Use your notebook to write extra information (Hoàn thành bảng. Sử dụng sổ ghi chép của bạn để viết thêm thông tin)

Gợi ý đáp án:

ProblemActionResult
Sonam WangchukPeople needed waterSonam invented a way to bring water up the Himalayas in the winter from the lower parts of the mountains.in the spring, the stupa melts and people have water for their fields.
Size of Walesrainforests are disappearing.It saved 7,700 square miles of rainforestCrowdfunding is important for the organization because people give money, but it's also a good way to make people think about climate change

Goal check: 12D Plan how to raise money

In groups, plan how you will raise 20.000.000 đồng for one of these charities: (Theo nhóm, hãy lập kế hoạch làm thế nào để quyên góp được 20.000.000 đồng cho một trong các tổ chức từ thiện sau:)

- A group that gives free food to families in need (một nhóm cung cấp thức ăn miễn phí cho các gia đình có nhu cầu)

- A charity for dogs and cats that needs a new building (một tổ chức từ thiện cho chó và mèo cần một ngôi nhà mới)

- A children’s hospital that needs medical equipment (bệnh viện nhi cần thiết bị y tế)

Plan how you will raise money. Design a poster for your charity. Present your ideas and poster to the class (Lập kế hoạch về cách em sẽ huy động tiền. Thiết kế một áp phích cho tổ chức từ thiện của em. Trình bày ý tưởng và áp phích của em trước lớp)

Gợi ý đáp án:

- Set up a facebook page to post information. (Lập trang facebook để đăng thông tin.)

- Set up volunteer teams to carry out propaganda campaigns, calling for support. (Thành lập các đội tình nguyện thực hiện các chiến dịch tuyên truyền, kêu gọi sự ủng hộ.)

- Share information of the group on facebook, personal instagram. (Chia sẻ thông tin của nhóm lên facebook, instagram cá nhân.)

Xem thêm các phẩn giải bài tập unit 12:

- Kết thúc nội dung Unit 12 lớp 10 12D Plan how to raise money - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 12 Decisions - 12D Plan how to raise money của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM