Tức nước vỡ bờ

Tức nước vỡ bờ
Năm sáng tác:1937
Tác giả:Ngô Tất Tố
Hoàn cảnh sáng tác:
Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” trích trong chương XVIII của tác phẩm “Tắt đèn” vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội thực dân phong kiến đương thời; xã hội đã đẩy người nông dân vào tình cảnh vô cùng khổ cực, khiến họ phải liều mạng chống lại.