Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds: Sports

Xuất bản: 05/10/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds: Sports với bảng tổng hợp từ vựng Unit 5 tiếng anh lớp 10 cánh diều giúp các em ghi nhớ rõ ràng hơn.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và học thuộc Từ vựng (Vocabulary) Unit 5: Sports thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - sách Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bảng từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds

Tài liệu từ vựng Unit 5 tiếng anh lớp 10 Cánh diều chi tiết:

STTTừ vựngLoại từPhiên âmNghĩa
1BaseballDanh từ/ˈbeɪs.bɑːl/Bóng chày
2FootballDanh từ/ˈfʊt.bɑːl/Bóng đá
3GolfDanh từ/ɡɑːlf/Gôn
4GymnasticsDanh từ/dʒɪmˈnæs.tɪks/Thể dục dụng cụ
5Ice hockeyDanh từ/ˈaɪs ˌhɑː.ki/Khúc côn cầu trên băng
6SkateboardingDanh từ/ˈskeɪtˌbɔːr.dɪŋ/Trượt ván
7VolleyballDanh từ/ˈvɑː.li.bɑːl/Bóng chuyền
8YogaDanh từ/ˈjoʊ.ɡə/Yoga
9IndustryDanh từ/ˈɪn.də.stri/Nền công nghiệp
10StadiumDanh từ/ˈsteɪ.di.əm/Sân vận động
11CompeteĐộng từ/kəmˈpiːt/Thi đấu
12Normal sportsDanh từ/ˈnɔːr.məl spɔːrts /Môn thể thao bình thường
13SponsorĐộng từ/ˈspɑːn.sɚ/Tài trợ
14ChessDanh từ/tʃes/Cờ vua
15Rock climbingDanh từ/ˈrɑːk ˌklaɪ.mɪŋ/Leo núi
16SkiingDanh từ/skiː ɪŋ /Trượt tuyết
17TennisDanh từ/ˈten.ɪs/Quần vợt
18SoccerDanh từ/ˈsɑː.kɚ/Bóng đá
19GlobalTính từ/ˈɡloʊ.bəl/Toàn cầu
20AgainstTrạng từ/əˈɡeɪnst/Chống lại
21FanDanh từ/fæn/Người hâm mộ
22CompetitiveTính từ/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/Có tính cạnh tranh
23ProfessionalTính từ/prəˈfeʃ.ən.əl/Chuyên nghiệp
24IndividualDanh từ/ˌɪn.dəˈvɪdʒ.u.əl/Cá nhân
25CompetitionDanh từ/ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/Cuộc thi
26ActiveTính từ/ˈæk.tɪv/Năng động
27PrizeDanh từ/praɪz/Giải thưởng
28QuestionnaireDanh từ/ˌkwes.tʃəˈner/Bảng khảo sát
29CustomerDanh từ/ˈkʌs.tə.mɚ/Khách hàng
30TournamentDanh từ/ˈtʊr.nə.mənt/Giải đấu
31DisagreeĐộng từ/ˌdɪs.əˈɡriː/Không đồng ý

Xem tất cả các phần giải bài tập Unit 5:

- Kết thúc nội dung từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10 : Từ vựng Unit 5 lớp 10 Explore New Worlds. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM