Unit 5 lớp 10 5E Write and complete a questionnaire

Xuất bản: 14/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 5 lớp 10 5E Write and complete a questionnaire trang 60, 61 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 5 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 5E Write and complete a questionnaire - Unit 5: Sports thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 5 lớp 10: 5E Write and complete a questionnaire

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 60, 61 Tiếng anh 10 (Explore New Worlds) Cánh diều như sau:

A: Do you ever go to a gym or heath club? Why? (Bạn đã đến phòng tập gym hay câu lạc bộ sức khỏe bao giờ chưa? Tại sao?)

Gợi ý đáp án:

Yes, I used to go to the gym to work out with my friends after school. (Vâng, tôi đã từng đến phòng tập thể dục để rèn luyện sức khỏe với bạn bè tôi sau giờ học.)

B: Read the questionnaire. Answer the questions (Đọc bảng câu hỏi. Trả lời hai câu hỏi)

1. Why do they want information from their customers?

2. What type of information do they want?

(1. Họ muốn tìm thông tin gì từ khách hàng?

2. Loại thông tin mà họ muốn là gì?)

Gợi ý đáp án:

1. They want information from their customers in order to offer customers the best services at thier health club.

(Họ muốn thông tin từ khách hàng của họ để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất tại câu lạc bộ sức khỏe của họ.)

2. Type of information they want is questionnaire.

(Loại thông tin họ muốn là bảng câu hỏi.)

C: Work in pairs. (Làm việc theo cặp)

Student A: You work for a gym. Ask student B the question and complete the questionnaire.

Student B: You are a customer at the gym. Answer the questions.

Gợi ý đáp án:

Student A: Which service do you use?

Student B: The gym and swimming pool

Student A: How often do you use the gym and health club?

Student B: Three times a week

Student A: When do you usually visit the gym and health club?

Student B: In the evening

Student A: Why do you visit the gym and health club?

Student B: To stay in shape

Student A: How happy are you with the following?

Student B: I am happy with the price.

Tạm dịch:

Học sinh A: Bạn sử dụng dịch vụ nào?

Học sinh B: Phòng tập thể dục và hồ bơi

Học sinh A: Bạn có thường xuyên sử dụng phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe không?

Học sinh B: Ba lần một tuần

Học sinh A: Bạn thường đến phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe khi nào?

Học sinh B: Vào buổi tối

Học sinh A: Tại sao bạn đến thăm phòng tập thể dục và câu lạc bộ sức khỏe?

Học sinh B: Để giữ dáng

Học sinh A: Bạn hài lòng như thế nào với những điều sau đây?

Học sinh B: Tớ hài lòng với giá cả.

D: Look at the questions in the health club questionnaire in B and categorize them as closed or open. Which type of question is used the most? Why? (Xem các câu hỏi trong bảng câu hỏi câu lạc bộ sức khỏe ở B và phân loại chúng là đóng hoặc mở. Loại câu hỏi nào được sử dụng nhiều nhất? Tại sao?)

Gợi ý đáp án:

– Closed (Yes/No) questions:

  • Would you recommend our gym and health club to a friend?

– Open (Wh-/How) questions:

  • Which services do you use?
  • How often do you use the gym and health club?
  • When do you usually visit the gym and health club?
  • Why do you visit the gym and health club?
  • How happy are you with the following?

=> Type of question is used the most: Open question, because with open questions, respondents can give many different answer options.

E: Complete the questions for a questionnaire about the cafe. (Hoàn thành các câu hỏi cho bảng câu hỏi về quán cà phê)

Gợi ý đáp án:

1- What

2- Where

3- Why

4- How

5- How happy

6- Would … recommend …?

Xem tất cả các phần giải bài tập Unit 5:

- Kết thúc nội dung Unit 5 lớp 10 5E Write and complete a questionnaire - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 5 Sports - 5E Write and complete a questionnaire của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM