Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds: A Day in the Life

Xuất bản: 05/10/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds: A Day in the Life với bảng tổng hợp từ vựng Unit 2 tiếng anh lớp 10 cánh diều giúp các em ghi nhớ rõ ràng hơn.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và học thuộc Từ vựng (Vocabulary) Unit 2: A Day in the Life thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - sách Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Bảng từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds

Tài liệu từ vựng Unit 2 tiếng anh lớp 10 Cánh diều chi tiết:

STTTừ vựngTừ loạiPhiên âmNghĩa
1Brush teethCụm động từ/brʌʃ tiːθ/Đánh răng
2Catch the busCụm động từ/kætʃ ðə bʌs /Bắt xe buýt
3Drink coffeeCụm động từ/drɪŋk ˈkɑː.fi/Uống cà phê
4Get upCụm động từ/ɡet ʌp/Thức dậy
5Go to bedCụm động từ/ɡoʊ tu: bed/Đi ngủ
6Go to classCụm động từ/ɡoʊ tu: klæs/Đi học
7Go to meetingCụm động từ/ɡoʊ tu: ˈmiː.t̬ɪŋ/Đi họp
8Have lunchCụm động từ/hæv lʌntʃ/Ăn trưa
9Take a breakCụm động từ/teɪk ə breɪk/Nghỉ ngồi
10Take a showerCụm động từ/teɪk ə ˈʃaʊ.ɚ/Đi tắm
11Independence DayDanh từ/ɪn.dɪˈpen.dəns ˌdeɪ/Ngày Quốc Khánh
12DiwaliDanh từ/dɪˈwɑː.li/Lễ hội Diwali
13Tet ( Lunar New Year)Danh từ/ˌluːnɚ ˌnuː ˈjɪr/Tết âm lịch
14CarnivalDanh từ/ˈkɑːr.nə.vəl/Lễ hội hóa trang
15EidDanh từ/iːdLễ hội Eid
16CostumeDanh từ/ˈkɑː.stuːm/Trang phục
17FestivalDanh từ/ˈfes.tə.vəl/Lễ hội
18PartyDanh từ/ˈpɑːr.t̬i/Bữa tiệc
19DecorateĐộng từ/ˈdek.ər.eɪt/Tranh trí
20FireworksDanh từ/ˈfɑɪərˌwɜrks/Pháo hoa
21PresentDanh từ/ˈprez.ənt/Quà
22PrettyTính từ/ˈprɪt̬.i/Đẹp
23PassionDanh từ/ˈpæʃ.ən/Đam mê
24HobbyDanh từ/ˈhɑː.bi/Sở thích
25InterestDanh từ/ˈɪn.trɪst/Hứng thú
26SportsDanh từ/spɔːrts/Thể thao
27ExampleDanh từ/ɪɡˈzæm.pəl/Ví dụ
28ContentDanh từ/kənˈtent/Nội dung
29FollowerDanh từ/ˈfɑː.loʊ.ɚ/Khán giả theo dõi
30E-sportDanh từ/ˈiːˌspɔːrts/Thể thao điện tử
31Clean the carCụm động từ/kliːn ðə kɑːr/Rửa xe
32ReceptionDanh từ/rɪˈsep.ʃən/Quầy lễ tân
33Eat outCụm động từ/ iːt aʊt/Ăn ở ngoài
34Take photographsCụm động từ/teɪk ˈfoʊ.t̬oʊ.ɡræfs/Chụp ảnh
35Go to the movieCụm động từ/ɡoʊ tuː ðə ˈmuː.vi /Đi xem phim
36Play a musical instrumentCụm động từ/ˈ pleɪ ə ˈmjuː.zɪ.kəl ɪn.strə.mənt/Chơi nhạc cụ
37Get exerciseCụm động từ/ɡetˈek.sɚ.saɪz/Tập thể dục
38AstronautDanh từ/ˈæs.trə.nɑːt/Phi hành gia
39SpecialTính từ/speʃ.əl/Đặc biệt

Xem thêm các phần giải bài tập Unit 2:

- Kết thúc nội dung từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10 : Từ vựng Unit 2 lớp 10 Explore New Worlds: A Day in the Life. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM