Trang 35 SGK Toán 7 tập 2 Chân trời sáng tạo

Xuất bản: 25/08/2022 - Tác giả:

Giải bài tập 1, 2 trang 35 SGK Toán 7 tập 2 Chân trời sáng tạo chi tiết hướng dẫn và đáp án giúp các em học tốt hơn

Bài 1 trang 35 sgk toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Cho hai đa thức P(x) = \( - 3{x^4} - 8{x^2} + 2x\) và Q(x) = \(5{x^3} - 3{x^2} + 4x - 6\).

Hãy tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Bài giải

\(P(x) + Q(x) =  - 3{x^4} - 8{x^2} + 2x + 5{x^3} - 3{x^2} + 4x - 6\)

\( =  - 3{x^4} + 5{x^3} + ( - 8{x^2} - 3{x^2}) + (2x + 4x) - 6\)

\( =  - 3{x^4} + 5{x^3} - 11{x^2} + 6x - 6\)

\(P(x) - Q(x) =  - 3{x^4} - 8{x^2} + 2x - 5{x^3} + 3{x^2} - 4x + 6\)

\( =  - 3{x^4} - 5{x^3} + ( - 8{x^2} + 3{x^2}) + (2x - 4x) + 6\)

\( =  - 3{x^4} - 5{x^3} - 5{x^2} - 2x + 6\)

Bài 2 trang 35 sgk toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo

Câu hỏi

Cho đa thức M(x) = \(7{x^3} - 2{x^2} + 8x + 4\)

Tìm đa thức N(x) sao cho M(x) + N(x) =  \(3{x^2} - 2x\)

Bài giải

Vì M(x) + N(x) = \(3{x^2} - 2x\)

Mà M(x) = \(7{x^3} - 2{x^2} + 8x + 4\)

Ta có: N(x) = M(x) + N(x) – M(x)

= \(3{x^2} - 2x - 7{x^3} + 2{x^2} - 8x - 4\)

\( =  - 7{x^3} + 5{x^2} - 10x - 4\)

Bài tiếp theo: Trang 36 SGK Toán 7 tập 2 Chân trời sáng tạo

Xem thêm:

Trên đây là chi tiết hướng dẫn Giải bài tập Trang 35 SGK Toán 7 tập 2 Chân trời sáng tạo được Đọc Tài Liệu biên soạn với mong muốn hỗ trợ các em học sinh học tốt hơn môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải Toán 7 Chân trời sáng tạo bởi Đọc Tài Liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM