Yesterday we decided to paddle around West Lake in a canoe.

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Yesterday we decided to paddle around West Lake in a canoe.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Dịch nghĩa: Hôm qua chúng tôi quyết định chèo quanh Hồ Tây bằng một chiếc ca nô.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X