Could you help me to send this letter to my boss?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Could you help me to send this letter to my boss?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Dịch nghĩa: Bạn có thể giúp tôi gửi thư này cho sếp của tôi

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X