Mary went to Viet Nam last year and it was her second time.

24/11/2020 144

Câu Hỏi:
Mary went to Viet Nam last year and it was her second time.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Đó là lần thứ hai Mary đến Việt Nam.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X