There are many places worth seeing in London.

24/11/2020 390

Câu Hỏi:
There are many places worth seeing in London.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Dịch nghĩa: Có rất nhiều nơi đáng xem ở London.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X