I want to visit a beautiful beach in Viet Nam. Could you suggest one?

24/11/2020 93

Câu Hỏi:
I want to visit a beautiful beach in Viet Nam. Could you suggest one?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Dịch nghĩa: Tôi muốn đến thăm một bãi biển đẹp ở Việt Nam. Bạn có thể gợi ý một cái không?

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X