Ý nghĩa của di truyền liên kết là

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/03/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ý nghĩa của di truyền liên kết là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ý nghĩa của di truyền liên kết là Chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn được di truyền cùng nhau.
Bổ sung: Ý nghĩa của di truyền liên kết:
- Trong tế bào của mỗi NST mang nhiều gen tạo thành nhóm gen liên kết.
- Bổ sung cho quy luật phân ly độc lập của Menden → hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, đảm bảo di truyền bền vững cho từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST.
- Trong quá trình chọn giống, người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X