Ý nào sau đây là đúng

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây là đúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ý đúng là sản phẩm duy nhất của quá trình lên men lactic dị hình là axit lactic

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X