Vi khuẩn lactic đồng hình biến đổi glucozo thành

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Vi khuẩn lactic đồng hình biến đổi glucozo thành

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vi khuẩn lactic đồng hình biến đổi glucozo thành axit lactic

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 10 mới nhất

X