Xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong khu vực I của đồng bằng sông Hồng là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong khu vực I của đồng bằng sông Hồng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu trong khu vực I của đồng bằng sông Hồng là giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi và thủy sản

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X