Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước la do

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước la do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng cao nhất cả nước la do đẩy mạnh sản xuất theo hình thức thâm canh.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X