Đặc điểm nổi bật về mặt dân cư – lao động của Đồng bằng sông Hồng là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Đặc điểm nổi bật về mặt dân cư – lao động của Đồng bằng sông Hồng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đặc điểm nổi bật về mặt dân cư – lao động của Đồng bằng sông Hồng là dân số đông, nguồn lao động dồi dào và có trình độ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X