Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 25/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Việc mở các trường THPT chuyên ở nước ta hiện nay chính là tạo những điều kiện tốt nhất cho những học sinh có năng lực để bồi dưỡng các em thành nhân tài phục vụ đất nước. Việc được vào học các trường chuyên này là cơ hội của tất cả các học sinh không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính...

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Gia đình bạn A thuộc hộ nghèo, do vậy bạn A đi học được Nhà nước miễn đóng học phí. Điều này thể hiện phương hướng nào trong các phương hướng cơ bản dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?

Gia đình bạn A thuộc hộ nghèo, do vậy bạn A đi học được Nhà nước miễn đóng học phí. Điều này thể hiện phương hướng xã hội hóa sự nghiệp giáo dục của chính sách giáo dục và đào tạo.

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
Giải thích

Những phương hướng cơ bản để phát triển chính sách giáo dục và đào tạo gồm có các ý chính như sau:

Phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?

Phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta là thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục

Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo sẽ góp phần vào việc

Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo sẽ góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Trường X tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi là thực hiện phương hướng cơ bản nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo?

Trường X tặng học bổng cho học sinh nghèo học giỏi là thực hiện phương hướng xã hội hóa sự nghiệp giáo dục của chính sách giáo dục và đào tạo.

Việc nhà nước tôn vinh các thủ khoa đại học đầu ra, đưa ra cho họ những ưu đãi rất to lớn như trả một mức lương rất cao và đặc biệt là cho đi du học ở nước ngoài rồi sau đó về làm việc trong các cơ quan nhà nước là thể hiện nhiệm vụ nào của chính sách giáo dục và đào tạo?

Việc nhà nước tôn vinh các thủ khoa đại học đầu ra, đưa ra cho họ những ưu đãi rất to lớn như trả một mức lương rất cao và đặc biệt là cho đi du học ở nước ngoài rồi sau đó về làm việc trong các cơ quan nhà nước là thể hiện nhiệm vụ đào tạo nhân tài của chính sách giáo dục và đào tạo.

Nội dung nào dưới đây là thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo?

Trao học bổng là thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X