Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người

Xuất bản: 18/12/2020 - Cập nhật: 18/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần, địa vị xã hội. Học sinh là người dân tộc thiểu số điều kiện học tập kém hơn học sinh ở khu vực khác nên cần được cộng điểm ưu tiên để đảm bảo quyền bình đẳng giữa các vùng miền. Điều này thể hiện quyền bình đẳng về điều kiện học tập không hạn chế.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X