Việc kí kết hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) có tác động như thế nào đến quân Trung Hoa Dân Quốc?

Xuất bản: 05/11/2020 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Việc kí kết hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) có tác động như thế nào đến quân Trung Hoa Dân Quốc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) kí kết giữa Việt Nam với Pháp đã đẩy nhanh 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc về nước.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 9 mới nhất

X