Đi từ bắc vào nam theo biên giới Việt - Lào, ta đi qua lần lượt các cửa khẩu nào

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 15/01/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23. Đi từ bắc vào nam theo biên giới Việt - Lào, ta đi qua lần lượt các cửa khẩu nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

- Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, khi đi từ bắc vào nam theo đường biên giới Việt - Lào, ta đi qua lần lượt các cửa khẩu:
Tây Trang (Điện Biên) -> Cầu Treo (Hà Tĩnh) -> Lao Bảo (Quảng Trị) -> Bờ Y (Kon Tum).
- Mở rộng:
Quan sát lược đồ trang 23 Atlat Địa lí Việt Nam, ta có thể thấy đường biên giới Việt - Lào có chiều dài khoảng 2067km kéo dài từ A Pa Chải - Điện Biên cho tới cửa khẩu Bờ - Y - Kon Tum. Trong suốt chiều dài đường biên giới Việt - Lào có tất cả 7 cửa khẩu quốc tế để thông quan giữa 2 nước lần lượt từ bắc vào nam:
=> Tây Trang (Điện Biên) -> Na Mèo (Thanh Hoá) -> Nậm Cắn (Nghệ An) -> Cầu Treo (Hà Tĩnh) -> Cha Lo (Quảng Bình) -> Lao Bảo (Quảng Trị) -> Bờ Y (Kon Tum)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X