Vật nào sau đây được gọi là nguồn âm?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 11/04/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Vật nào sau đây được gọi là nguồn âm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vật được gọi là nguồn âm là cái còi đang thổi
Giải thích: Vật phát ra âm thanh khi vật dao động. Trong các vật trên, chỉ có cái còi đang thổi là nguồn âm. Vì các vật còn lại là: cây súng, cái trống, âm thoa đều đang không ở trạng thái dao động, tạo ra âm thanh.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X