Vào những tháng mùa đông, tại các cánh đồng mía Cuba người ta thường bắn pháo

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vào những tháng mùa đông, tại các cánh đồng mía Cuba người ta thường bắn pháo hoa chiếu sáng khắp cánh đồng nhằm mục đích nào sau đây? (Biết rằng mía là cây ngày ngắn).

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Vào những tháng mùa đông, tại các cánh đồng mía Cuba người ta thường bắn pháo hoa chiếu sáng khắp cánh đồng nhằm mục đích ức chế mía ra hoa, giúp tăng năng suất và chất lượng mía. (vì mía là cây ngày ngắn tức là ra hoa khi điều kiện chiếu sáng < 12h à đốt pháo sáng để tăng thời gian chiếu sáng trong ngày sao cho >12h à cây không nở hoa được)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X