Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự thụ tinh giữa giao tử đơn bội với giao tử lưỡng bội?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giao tử đơn bội (n) × giao tử lưỡng bội (2n) → 3n (thể tam bội)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X