Vào ngày 21 tháng 3, Mặt Trời chiếu thẳng góc trên mặt đất ở đường xích đạo nên

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Vào ngày 21 tháng 3, Mặt Trời chiếu thẳng góc trên mặt đất ở đường xích đạo nên các địa điểm nằm trên đường xích đạo có:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 9

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm có ngày, đêm dài ngắn như nhau.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X