Trong hai ngày xuân phân (21 - 3) và thu phân (23 - 9), ánh sáng mặt trời chiếu

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong hai ngày xuân phân (21 - 3) và thu phân (23 - 9), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Địa lí 6 bài 9

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong hai ngày xuân phân (21 - 3) và thu phân (23 - 9), ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở xích đạo.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 6 mới nhất

X