Vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là gì?

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 08/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là trụ cột, đóng vai trò quyết định.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, sau khi đánh bại phát xít Đức Liên Xô cam kết:

Quyết định của hội nghị Ianta, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham gia chống Nhật ở Châu Á.

Hội nghị Ianta đã đưa ra thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực chiếm đóng ở?

Thỏa thuận trong Hội nghị Ianta về việc đóng quân giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
Kiến thức bổ sung
Nội dung hội nghị Ianta
Hội nghị đã đi đến những quyết định quan trọng:
- Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến nguy cơ gì lớn nhất?


Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít đã đưa đến sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới bùng nổ
Đáp án cần chọn là: D

Sự kiện Hít-le tự xưng là Quốc trưởng suốt đời (1934) phản ánh bản chất gì của chủ nghĩa phát xít?

Sự kiện Hít-le tự xưng là Quốc trưởng suốt đời (1934) phản ánh bản chất độc tài chuyên chính của chủ nghĩa phát xít.

Giải thích: Chủ nghĩa phát xít là nền chuyên chính khủng bố công khai của những phần tử phần tử phản động nhất, sô vanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản tài chính. Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hítle tuyên bố hủy bỏ hiến pháp Vaima, tự xưng là Quốc trưởng suốt đời. Sự kiện này phản ánh tính độc tài, chuyên chính của chủ nghĩa phát xít.

Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ là do

Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ là do lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô

Bản chất sự liên kết các nước trong phe "Trục" là gì?

Bản chất sự liên kết các nước trong phe Trục là liên minh các nước phát xít.
Giải thích
Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước phát xít: Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát xít, còn được gọi là trục Béc-lin - Rom-ma - Tô-ki-ô hay gọi tắt là Phe Trục.

Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, mặt trận nào đánh bại phát xít sớm nhất?

Trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, mặt trận đánh bại phát xít sớm nhất là mặt trận Bắc Phi.

Chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa tư bản dân chủ có điểm khác nhau cơ bản là gì?


- Chủ nghĩa phát xít là nền chuyên chính, khủng bố công khai của những phần tử phản động nhất, sô vanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản tài chính.

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9 - 1939), các nước đế quốc Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9 - 1939), các nước đế quốc Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

Tham dự Hội nghị Ianta là nguyên thủ ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít gồm:

Theo SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị Ianta (2/1945): Tham dự Hội nghị Ianta là nguyên thủ ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít gồm Liên Xô, Mỹ, Anh.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X