Trong dung dịch axit axetic có những phần tử nào sau đây?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Trong dung dịch axit axetic có những phần tử nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong dung dịch axit axetic có những phần tử là CH3COOH, H+, CH3COO–, H2O

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X