Kim cương và than chì là các dạng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kim cương và than chì là các dạng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kim cương và than chì là các dạng thù hình của cacbon

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X