Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là 2

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X