Trên các sơn nguyên của Trung Phi hình thành kiểu xavan công viên độc đáo do:

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trên các sơn nguyên của Trung Phi hình thành kiểu "xavan công viên" độc đáo do:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X