Toàn bộ đồng bằng Pam-pa là:

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Toàn bộ đồng bằng Pam-pa là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Toàn bộ đồng bằng Pam-pa là: Một thảo nguyên rộng mênh mông.
Theo SGK Địa lí 7 trang 129
Toàn bộ đồng bằng Pam-pa là một thảo nguyên rộng mênh mông, dịa hình cao dần về phía An-đét. Lượng mưa từ 1000mm-1200mm, phân bố theo mùa.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X