Thủy phân hoàn toàn 42,96 gam hỗn hợp gồm hia tetrapeptit trong môi trường axit

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thủy phân hoàn toàn 42,96 gam hỗn hợp gồm hia tetrapeptit trong môi trường axit thu được 49,44 gam hỗn hợp X gồm các amino axit no, mạch hở (chỉ chứa 1 nhóm cacboxyl –COOH và 1 nhóm amino –NH2). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thủy phân hoàn toàn 42,96 gam hỗn hợp gồm hia tetrapeptit trong môi trường axit thu được 49,44 gam hỗn hợp X gồm các amino axit no, mạch hở (chỉ chứa 1 nhóm cacboxyl –COOH và 1 nhóm amino –NH2). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 66,96

Kí hiệu hai tetrapeptit là $X_{4} .$ Phản ứng:

$X _{4}+3 H _{2} O \rightarrow 4 X _{1}\left( X _{1}\right.$ là kí hiệu các amino axit tạo $X _{4}$ ).

Bảo toàn khối lượng có

$m_{n, s}=49,44-42,96=6,48 gam \rightarrow n_{H, 0}=0,36 mol$

Từ tì lệ phản úmg thủy phân suy ra tổng số mol các amino axit $X _{1}$ là 0,48 mol.

Phản úmg với axit clohidric:

$X_{1}+H C l \rightarrow X_{1} H C l \|$ ti lệ: $n_{H C l}=n_{x_{1}}=0,48 mol$

Bảo toàn khối lượng ta có:

$\begin{aligned} m = m _{ X }+ m _{ HCl } &=49,44+0,48 \times 36,5 \\ &=66,96 gam \end{aligned}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X