Kim loại nào sau đây nhẹ nhất?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây nhẹ nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Kim loại nhẹ nhất là Li

Kim loại nhẹ nhất lafkim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất.

Kim loại nào sau đây nhẹ nhất? A. Li. Trắc nghiệm môn Hoá Học Luyện Thi THPT hình ảnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X