Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phản ứng dùng để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm là $\cdot 2 NH _{4} Cl + Ca ( OH )_{2} \stackrel{t^{\circ}}{\rightarrow} CaCl _{2}+2 NH _{3}+2 H _{2} O$

Khí amoni $\left( NH _{3}\right)$ được điều chế bằng cách cho muối amoni tác dụng với chất kiềm khi đun nóng nhẹ:

$2 NH _{4} Cl + Ca ( OH )_{2} \stackrel{t^0}{\longrightarrow} CaCl _{2}+2 NH _{3} \uparrow+2 H _{2} O$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X