Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quặng giàu sắt nhất là Manhetit

Quặng nào sau đây giàu sắt nhất? C. Manhetit Trắc nghiệm môn Hoá Học Luyện Thi hình ảnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X