Thông tin nào sau đây không chính xác về nhà thơ Thanh Thảo?

23/10/2020 198

Câu Hỏi:
Thông tin nào sau đây không chính xác về nhà thơ Thanh Thảo?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X